Το εργο

Το έργο “ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου και εταίρους το ΙΙΕΚ Grant και το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο OSLO MET

Εταιροι

Το έργο “ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” υλοποιείται με φορέα υλοποίησης τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου και εταίρους το ΙΙΕΚ Grant και το νορβηγίκο Πανεπιστήμιο OSLO MET

Στοχοι

Εκπαίδευση και πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση ΑΜΕΑ και δημιουργία συνεταιριστικής επιχείρησης με στόχο την απορρόφηση τους στην αγορά εργασίας.

To Έργο

Το έργο «ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» έχει διάρκεια 14 μήνες και φιλοδοξεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία διευκολύνοντας την πρόσβαση τους στην εργασία μέσω των παρακάτω δράσεων:

  • Μεταφορά καλών εργασιακών ενταξιακών πρακτικών από τον Εταίρο OSLO MET , Πανεπιστήμιο στη Νορβηγία μέσω υλικού και σεμιναρίου από την Expert Britta Evy Westergard
  • Δημιουργία εγχειριδίου εκπαίδευσης και ενδυνάμωση των εκπαιδευτών αλλά και των σπουδαστών.
  • Εκπαίδευση και πιστοποίηση ΑμεΑ στην παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών από τον εταίρο το προγράμματος Πιστοποιημένο ΙΙΕΚ GRANT σε συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών. Μετά την πιστοποίηση θα ακολουθήσει πρακτική άσκηση σε ξενοδοχεία – χώρους εστίασης.
  • Μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρηση εφαρμογή του μοντέλου υποστηριζόμενης εργασίας.
  • Δράσεις διάχυσης και ευαισθητοποίησης στο ευρύ κοινό μέσω ανοιχτών εκδηλώσεων και μέσω MEDIA

Εταίροι του προγράμματος

OSLO MET – NORWAY

Το όραμα της OsloMet είναι να προσφέρει γνώσεις για την επίλυση κοινωνικών προκλήσεων. Θα το επιτύχουμε προετοιμάζοντας τους μαθητές, τους εργοδότες και τους υπεύθυνους για τις μελλοντικές προκλήσεις της κοινωνίας και κοινωνικής πρόνοιας.

ΙΙΕΚ GRANT- ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ
To IIEK GRANT δραστηριοποιείται εντός των ορίων της νήσου Κρήτης στο χώρο του τουρισμού. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους σπουδαστές μας εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλού επιπέδου παρέχοντας άριστη υλικοτεχνική υποδομή, καταξιωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό με μαθητοκεντρική προσέγγιση, ώστε να εξασφαλίζουμε στους αποφοίτους μας μια εξαιρετική επαγγελματική σταδιοδρομία.

ACTIVE CITIZENS FUND

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

EEA GRANTS

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

 

Τη διαχείριση του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ιδρύθηκε το 1972 από τον Πρόδρομο – Μποδοσάκη Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την προώθηση της εκπαίδευσης, της υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσής του ως σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από €450 εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Δείτε περισσότερα στο www.bodossaki.gr

SolidarityNow

Το SolidarityNow (SN) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ εκτεταμένες δράσεις υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα. Όραμα του οργανισμού είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα 300.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω των δωρεών του, το SN έχει μέχρι σήμερα υποστηρίξει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίηση 73 προγραμμάτων, συνολικού ύψους 14,4 εκ. ευρώ. Δείτε περισσότερα www.solidaritynow.org

Επικοινωνία